Erhvervsrådsmedlem Steen Royberg forklarer den kommunale bevilling med seriøsiteten, der ligger bag GastroNorth-projektet, og målet om at skabe flere arbejdspladser med rod i øget international gastroturisme i Aalborg og Nordjylland. De involverede toprestauranter glæder sig over håndsrækningen.

GastroNorth har fået flere penge at arbejde med, da Aalborg Erhvervsråd på seneste møde besluttede at bevilge det private initiativ 200.000 kroner. Initiativet, der er taget af fem nordjyske toprestauranter, har bl.a. til formål at tiltrække mere international opmærksomhed om nordjysk topgastronomi, flere gastrointeresserede turister og bl.a. gennem opkvalificering dermed skabe grundlag for flere arbejdspladser.

”Vi har besluttet at medfinansiere initiativet for at sikre GastroNorths opstart, fordi vi opfatter det som seriøst, målrettet og med et meningsfuldt succeskriterie for hele det aalborgensiske og nordjyske turisterhverv på et område, gastroturisme, som internationalt er i vækst. Et spændende område, som vi vurderer vores by og egn netop har naturlige forudsætninger for at gøre sig mere gældende på,” forklarer Steen Royberg, medlem af Aalborg Erhvervsråd og bl.a. formand for Erhverv Norddanmark. Hvortil Aalborg Kommunes erhvervschef Tonny Thorup, der servicerer erhvervsrådet tilføjer:

”Gastro North-initiativet ser vi blandt andet et særligt potentiale i af i hvert fald tre årsager: Fordi de foreløbigt involverede restauranter først selv har investeret engagement og midler. Fordi målet, ”international bevågenhed”, er så entydigt og klart. Og fordi det grundige forarbejde, som er gjort, viser, at der arbejdes med tydelige planer for, hvordan dette mål skal nås bl.a. gennem opkvalificering. Det er specielt den del, som erhvervsrådet gerne vil støtte,” understreger Tonny Thorup.

Tydeligt signal og klar håndsrækning

Hos GastroNorths initiativtagerrestauranter, der i Aalborg tæller restauranterne Bühlmann, Fusion og Mortens Kro samt Vendia Gourmet og Ruths Gourmet i henholdsvis Hjørring og Skagen, er der naturligvis glæde over bevillingen:

”Det er både et tydeligt signal og en klar håndsrækning, som vi takker for, og som vi håber kan være med til yderligere at samle alle gode kræfter” siger Peter Chr. Bühlmann Jensen, der er direktør på Ruths Hotel og dermed for Ruths Gourmet, på vegne af alle GastroNorth-restauranterne.

Peter Chr. Bühlmann Jensen understreger, hvad erhvervsrådet også har lagt vægt på, at initiativet er åbent for alle nordjyske restauranter med realistiske internationale ambitioner og vilje til at arbejde for at nå målet, som ultimativt er en Michelinstjerne til mindst en nordjysk restaurant. På samme måde arbejdes der også på at medinddrage kvalitetsleverandører af råvarer i projektet, der understøtter samme nordjyske fødevarefortælling.

”Uanset hvilken eller hvilke nordjyske restauranter, der forhåbentligt en gang opnår en Michelinstjerne, så er erfaringerne fra andre områder, hvor det er sket, f.eks. i Aarhus, at det også øger interessen for og omsætningen hos øvrige gourmetrestauranter i området, fordi flere internationale gastroturister rejser til,” forklarer Peter Christian Bühlmann Jensen om baggrunden for initiativet. Han nævner bl.a. restauranterne Applaus, Textur, Tabu, Brøndums, Svinkløv, Strandingskroen og Villa Vest., som eksempler på toprestauranter, der vil blive inviteret med i GastroNorth, hvis folkene bag er interesseret.

Søger samarbejde om fælles mål

GastroNorth samarbejder allerede med bl.a. Visit Aalborg og VisitNordjylland om forskellige konkrete projekter. En gruppe norske gastrojournalister er f.eks. inviteret til at besøge nogle af regionens toprestauranter og topfødevareleverandører i slutningen af august. Ligesom GastroNorth er gået i samarbejde om udvikling af strategier med FOOD, den offentligt finansierede non-profit organisation, som har til formål at støtte bl.a. internationalt orientererede initiativer med rod i den danske mad- og gastronomiverden.

”Vi har og samler mange ideer til delprojekter også uddannelsesmæssigt, som vi vil arbejde på at videreudvikle med øvrige kvalificerede aktører, som, vi mærker, deler vores interesser, f.eks. Aalborg Lufthavn, det nye incomingbureau Samson Travel Incoming Agency, der arrangerer udenlandske turisters ferier i Nordjylland, UCN, Nordsøens Forskerpark samt Dansk Kyst- og Naturturisme bl.a. flere andre.” siger direktør Ole Hall, GastroNorth.

Aalborg Erhvervsråds bevilling følger oven på 100.000 kr., som et folketingsflertal via finansloven og regeringens Gastro25-initiativ for 2017 valgte at tildele GastroNorths opstartsarbejde på folketingsmedlem Søren Gades foranledning – samt de midler, som restauranterne selv lægger i projektet.

Foto (øverst): Fire af de fem GastroNorth-restauratører plus øvrige involverede: Fra venstre Vinh Q. Du, Restaurant Fusion, Morten Nielsen, Mortens Kro, direktør Ole Hall, GastroNorth, Peter Chr. Bühlmann, Ruths Gourmet. Kristian Rise, Vendia Gourmet og kommunikationschef Mads Stenstrup, GastroNorth. Foto: GastroNorth. (Kun Danni Bühlmann, Gourmetrestaurant Bühlmann mangler på fotoet).

For yderligere oplysning kontakt: GastroNorth’s kommunikationschef Mads Stenstrup, tlf. 22 14 13 00, email: mads.stenstrup@gastronorth.dk eller direktør Peter Chr. Bühlmann Jensen, Ruths Hotel, tlf.: 40 57 32 33 eller email: peter.christian.jensen@ruths-hotel.dk Og Læs evt. mere på www.gastronorth.dk